Chi tiết tin
Quay lại

Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho hàng nông sản

Ngày 28/07/2016, 09:31
ĐBSCL có nhiều tiềm năng và lợi thế để xây dựng và phát triển các sản phẩm nông sản có lợi thế cạnh tranh theo nhu cầu của thị trường. Song, muốn phát huy tiềm năng cần tăng cường ứng dụng các giải pháp nông nghiệp thông minh, đưa khoa học và công nghệ cao vào sản xuất… để tạo ra sản phẩm an toàn, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh nông sản trên thị trường trong xu thế hội nhập.

Theo các chuyên gia kinh tế, thời gian qua, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, nhất là các lãnh đạo và doanh nghiệp thuộc mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp) đẩy mạnh tăng cường liên kết, phối hợp với các bên có liên quan góp phần gia tăng năng suất, chất lượng nhiều sản phẩm chủ lực: lúa gạo, thủy sản và trái cây. Nhiều địa phương đã và đang hình thành một số mô hình tập trung chuyên canh lúa, cây ăn trái và thủy sản, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản chủ lực trên thị trường. Trong đó, tập trung triển khai xây dựng vùng nông sản theo hướng thân thiện với môi trường, phát triển mô hình "cánh đồng lớn" liên kết sản xuất và tiêu thụ, khép kín từ cung ứng vật tư-tiêu thụ nông sản-chế biến và xuất khẩu. Đồng thời, phát triển các mô hình cây ăn trái theo hướng VietGAP, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn,… Thời gian qua, nhiều địa phương vùng ĐBSCL có nhiều nỗ lực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các loại nông sản. Các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp được các Bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai đồng bộ, kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới vào sản xuất… góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy ngành nông nghiệp ĐBSCL phát triển.

Tập tin đính kèm:
admin