Giới thiệu
Trường tiểu học Long Hưng được thành lập từ tháng 1 năm 2015. Tổng số cán bộ GV và CNV là 23. Nữ 14. Trường nằm tại khu vực Long Thành phường Long Hưng, quận Ômôn, thành phố Cần Thơ. Hiệu trưởng là ông Nguyễn Văn Lập Thành. Hiệu phó là bà Trần Thị Bích Thảo.